PostHeaderIcon Prijava za seminar

Plaćanje kotizacije treba izvršiti tek nakon izvršene prijave i potvrde organizatora o primitku prijave. Kotizacija se uplaćuje na centar "Bistrić", Zagreb, žiro račun 2360000-1101454453 s naznakon "za seminar", a u rubrici poziv na broj staviti datum i godinu. Sudionici seminara dobit će račun za vrtić/školu.

Required *